ครอบครัวแห่งนี้

January 7, 2011 § Leave a comment

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ « Read the rest of this entry »

Advertisements

ริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

December 27, 2010 § Leave a comment

ฉันรัก…ครอบครัวความหวังของเรา
ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความ…รัก


คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ทุกคนรักฉัน ด้วยความจริงใจ
ฉันจึงชื่นใจที่ได้อยู่ใน…ครอบครัวแห่งนี้

ยอห์น [3:16] เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

December 23, 2010 § Leave a comment

ฉันรัก…ครอบครัวความหวังของเรา
ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความ…รัก

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์

ทุกคนรักฉัน ด้วยความจริงใจ
ฉันจึงชื่นใจที่ได้อยู่ใน…ครอบครัวแห่งนี้

ยอห์น [3:16] เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความ…รัก

December 19, 2010 § Leave a comment

ฉันรัก…ครอบครัวความหวังของเรา
ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความ…รัก

« Read the rest of this entry »

คริสตจักรความหวังกรุงเทพ

December 11, 2010 § Leave a comment

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ

« Read the rest of this entry »

ฉันรัก…ครอบครัวความหวัง

December 8, 2010 § Leave a comment

ฉันรัก…ครอบครัวความหวังของเรา
ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความ…รัก
ทุกคนรักฉัน ด้วยความจริงใจ
ฉันจึงชื่นใจที่ได้อยู่ใน…ครอบครัวแห่งนี้

คริสตจักรความหวัง

คริสตจักรความหวัง

« Read the rest of this entry »

การทรงเรียก

May 6, 2010 § Leave a comment

..”การทรงเรียก สำหรับเราทุกคนคือ  การมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้า”

คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดย อาจารย์พิษณุนาท ศรีทะวงศ์