ฉันรัก…ครอบครัวความหวัง

December 8, 2010 § Leave a comment

ฉันรัก…ครอบครัวความหวังของเรา
ใกล้ชิดผูกพันกันด้วยความ…รัก
ทุกคนรักฉัน ด้วยความจริงใจ
ฉันจึงชื่นใจที่ได้อยู่ใน…ครอบครัวแห่งนี้

คริสตจักรความหวัง

คริสตจักรความหวัง

ยอห์น [3:16] เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์
คริสตจักรความหวังกรุงเทพฯ โดยอาจารย์ พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ ศิษยาภิบาล

Advertisements

Tagged: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: